JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-01-28
จำนวนครั้งที่ชม : 1,971,769 ครั้ง
Online : 101 คน
ลิ้งค์สำคัญ

กฏกระทรวงและระเบียบ

» กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ (ราชกิจจา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑) click here  

 

» กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ก วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙)click here คำชี้แจงกระทรวง

 

» กฎ กระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.๒๕๔๙ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙)click here คำชี้แจงกระทรวง

» กฎ กระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๓๘ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘)click here

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๔๘ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘)click here คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๔ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎ กระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงาน ตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๒ ตอนที่ ๔ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘)click here 

» กฎ กระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๕๒ก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗)click here 

» กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎ กระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗ (ราชกิจจา เล่มที่๑๒๑ ตอนที่ ๓๕ก วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗)click here  คำชี้แจงกระทรวง

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๗ ตอนที่ ๗ก วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๖๒ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๕๒ก วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๔๑) (ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๔๑)(ราชกิจจา เล่มที่๑๑๕ ตอนที่ ๔๙ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑)click here

» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553(รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)click here
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552(รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562)click here
 


 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner