JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-02-21
จำนวนครั้งที่ชม : 2,023,431 ครั้ง
Online : 40 คน
ลิ้งค์สำคัญ

ด้านสังคม

ชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี มีจำนวน 29 ชุมชนได้แก่

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2555)

ศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
มีวัดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 13 วัด ได้แก่

 1. วัดแก่งขนุน           
 2. วัดบ้านบึง 
 3. วัดเขาคูบา           
 4. วัดบ้านอ้อย 
 5. วัดเจดีย์งาม 
 6. วัดบำรุงธรรม 
 7. วัดเชิงเขา           
 8. วัดศรีบุรีรตนาราม 
 9. วัดดาวเรือง           
 10. วัดศาลาแดง 
 11. วัดดาวเสด็จ           
 12. วัดหนองโสน 
 13. วัดทองพุ่มพวง

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
มีมัสยิด จำนวน 1 แห่ง
ผู้นับถือศาสนาอื่น คิดเป็นร้อยละ 2

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญที่เทศบาลเมืองสระบุรี

 • จัดกิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
 • จัดกิจกรรม มีมหรสพสมโภช ประเพณีวันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน 
 • จัดกิจกรรม มีมหรสพสมโภช ประเพณีตักบาตรดอกไม้วันเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม 
 • จัดกิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง  ประมาณเดือน พฤศจิกายน

สาธารณสุข

1)  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี

 • โรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  • โรงพยาบาลสระบุรี
  • โรงพยาบาลค่ายอดิศร
 • โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
  • โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล

2)  ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่   

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี  สาขาโรงพยาบาลสระบุรี)
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (เขาคูบา)   

3)  คลินิคเอกชน จำนวน 120 แห่ง

เทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวนทั้งสิ้น 266 คน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนทั้ง 29 ชุมชน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555)

การศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี มีดังนี้       

 • โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  • โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
  • โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
 • โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่
  • โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)      
  • โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)
  • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)  
  • โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน)
  • โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)    
  • โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)
  • โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)   
  • โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)
  • โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) 
  • โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
 • โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่
  • โรงเรียนบำรุงวิทยา
  • โรงเรียนพิฉาย (รวมมิตตศึกษา)
  • โรงเรียนราษฎร์ศึกษา         
  • โรงเรียนกิติกร
  • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา
  • โรงเรียนอนุบาลปิยะพร      
  • โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา        
  • โรงเรียนอนุบาลรัศมี
 • ศูนย์เด็กเล็ก มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  • ศูนย์อบรมพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดเจดีย์งาม
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโสน (ป่าสัก)

กีฬา นันทนาการ/ พักผ่อน

 • สนามกีฬาเอนกประสงค์    จำนวน        3    แห่ง
 • สนามฟุตบอล                 จำนวน        -    แห่ง
 • สนามบาสเกตบอล           จำนวน        -    แห่ง
 • สนามตะกร้อ                  จำนวน        10    แห่ง
 • สระว่ายน้ำ                     จำนวน        -    แห่ง
 • ห้องสมุดประชาชน           จำนวน        -    แห่ง
 • สวนสาธารณะ                จำนวน        -    แห่ง
 • สนามเด็กเล่น                จำนวน        -    แห่ง
 • สนามฟุตซอล                จำนวน        4    แห่ง

 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner