JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-02-28
จำนวนครั้งที่ชม : 2,037,678 ครั้ง
Online : 32 คน
ลิ้งค์สำคัญ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร การขนส่ง

จังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์รวมของการคมนาคมและขนส่งที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของประเทศอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยทางรถยนต์ถนน สายพหลโยธิน เป็นระยะทางประมาณ  108  กิโลเมตร และยังมีทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอีกด้วย

  • ทางรถยนต์ มีรถโดยสารประจำทางติดต่อกับจังหวัดอื่นและอำเภอต่างๆ ในจังหวัดแก่งคอย
  • ทางรถไฟ  จังหวัดสระบุรีมีสถานีรถไฟหลายแห่ง เช่น สถานีรถไฟสระบุรี  สถานีรถไฟการคมนาคมทางรถไฟผ่านสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกสาย
  • ระบบถนนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  มีถนนพหลโยธิน  เป็นถนนสายที่มีความสำคัญในการขนส่งซึ่งวางแนวทิศ เหนือ – ใต้ ผ่านกลางเมือง เป็นถนนสายประธานของเมืองซึ่งปัจจุบันมีถนนสายเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตก  ลดปัญหาการจราจรภายในเขตชุมชนเมืองได้มาก  และอีกสายที่มีความสำคัญเป็นถนนสายประธานของเมือง คือ  ถนนสายมิตรภาพ ซึ่งวางตัวอยู่แนวตะวันออก – ตะวันตก นอกนั้นยังมีถนนภายในเขตเทศบาลที่เป็นถนนสายหลักของเมือง  คือ  ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ถนนสุดบรรทัด  ถนนเทศบาล  1  ถึง  ถนนเทศบาล 9 ฯลฯ  ภายในเขตเทศบาลมีถนน ค.ส.ล.  จำนวน  248  สาย  ความยาวรวม  88.561 กิโลเมตร  ถนนลาดยาง  จำนวน  7  สาย  ความยาวรวม  11.0715  กิโลเมตร   ถนนลูกรัง  จำนวน  4  สาย  ความยาวรวม  0.911  กิโลเมตร  ทางเท้า  จำนวน  26  สาย  ความยาวรวม  34.429   กิโลเมตร
  • มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำและนอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานอีก  1 สาย ที่ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค

การประปา

เทศบาลเมืองสระบุรี  ดำเนินการให้บริการด้านการประปาแก่ราษฎรภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักการประปา  เลขที่  80/2  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรีโดยนำน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสักมาผลิตน้ำประปาตลอดปี ในปี 2554  มีผู้ใช้น้ำประปา จำนวน  17,376 ราย  ปัจจุบันเทศบาลเมืองสระบุรี  มีโรงผลิตน้ำประปา รวม  3  แห่ง  ดังนี้

  1. ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 1  (ประปาเดิม)  มีกำลังผลิต  340  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ที่  80/1  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี
  2. ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 2  (ประปาเขาน้อย)  มีกำลังผลิต  940  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ที่  160/1  ซอย  1  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี
  3. ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 3  (ประปาแก่งขนุน)  มีกำลังผลิต  1,100  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ที่  94/1  ถนนเทศบาล  4  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี

รวมกำลังการผลิตน้ำประปา  ทั้ง  3  แห่ง  คือ  2,380  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน  4,021  จุด ครอบคลุมถนนทุกสายและซอยในเขตเทศบาล

การสื่อสาร

ชุมสายโทรศัพท์ในพื้นที่มี  1  แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพื้นที่มี  2  แห่ง
สื่อมวลชน/ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมี  5  แห่ง
ระบบเสียงตามสาย/ หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 80

ลักษณะการใช้ที่ดิน

การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ส่วนใหญ่เป็นย่านที่อยู่อาศัย รองลงมาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ พื้นที่ตั้งสถานศึกษา และพื้นที่เกษตรกรรมเล็กน้อย


 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner