JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-01-28
จำนวนครั้งที่ชม : 1,971,870 ครั้ง
Online : 40 คน
ลิ้งค์สำคัญ

สำนักการประปา


 
สำนักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี
 
สำนักการประปา  เทศบาลเมืองสระบุรี  ได้ดำเนินกิจการประปา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 และได้รับสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2497  จึงได้ดำเนินการเริ่มก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2497  โดยกรมโยธาธิการเห็นว่า แม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของการประปา มีความเหมาะสมใช้เป็นแหล่งน้ำดิบได้  เนื่องจากมีน้ำเพียงพอตลอดปี ซึ่งมีพื้นที่ในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาล จำนวน  20.13  ตารางกิโลเมตร  เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบกไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางอีกหลายจังหวัด  ทำให้มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว และมีกิจการค้าต่าง ๆ อีกมากมาย มีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนเข้ามาอาศัยและประกอบกิจการในเขตเทศบาลมากขึ้นไปด้วย เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ปรับปรุงขยายกิจการจนถึงปัจจุบัน มีสถานีผลิตน้ำประปา จำนวน  3  แห่ง
 
ภารกิจหน้าที่ ของสำนักการประปา
                   งานในหน้าที่ ของสำนักการประปา คืองานบริการประชาชนในด้านการให้บริการน้ำประปา ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี และนอกเขตเทศบาลเมืองสระบุรีรัศมี 1 กิโลเมตร ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประปาจำนวน  18,892 ราย (กุมภาพันธ์ 2558)


งานผลิตน้ำประปา
                             น้ำประปาของเทศบาล มีแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสัก เข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อนำมา จำหน่ายให้ประชาชน โดยคิดอัตราค่าน้ำประปาลูกบาศก์เมตรละ 8  บาท
 
งานบริการ
                   งานบริการ ให้บริการซ่อมแซมท่อประปา, ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ โดยผู้ใช้น้ำต้องเตรียมเอกสารประกอบในการขอใช้น้ำประปา มายื่นได้ที่สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี
 
                   โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น  2  ส่วน ดังนี้
                   1.  ส่วนผลิต  ประกอบด้วย 
                             1.1  ฝ่ายผลิต ประกอบด้วย งานผลิต
                             1.2  ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
                             1.3  ฝ่ายซ่อมบำรุง  ประกอบด้วย งานซ่อมบำรุง
                             1.4  ฝ่ายบริการสาธารณะ  ประกอบด้วย งานบริการสาธารณะ
                   2.  ส่วนบริการและซ่อมบำรุง  ประกอบด้วย
                              2.1  ฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย งานการเงินและบัญชี งานพัฒนารายได้
                                    งานพัสดุ  และงานนิติการ
                             2.2  ฝ่ายมาตรวัดน้ำ  ประกอบด้วย งานมาตรวัดน้ำ
                             2.3  ฝ่ายติดตั้ง  ประกอบด้วย งานติดตั้ง
                             2.4  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานธุรการ
 
                   ติดต่อสอบถาม
                   ที่อยู่ สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี 80/2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม 
                      ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000
                   โทรศัพท์ : 036-212367
                   โทรสาร  : 036-214502


 
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner