JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
ผลงานเทศบาล
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-01-23
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-02-18
จำนวนครั้งที่ชม : 2,016,143 ครั้ง
Online : 44 คน
ลิ้งค์สำคัญ

สำนักปลัดเทศบาล


 
อำนาจหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
 
                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของเทศบาล การบริหารงานบุคคล การทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน    การจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 สำนักปลัดเทศบาล  แบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้
          1. ฝ่ายอำนวยการ        มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานดังต่อไปนี้
  1. งานการเจ้าหน้าที่    
  2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว     
  3. งานกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสาร
          2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานดังต่อไปนี้
2.1  งานเลขานุการผู้บริหาร 
2.2  งานบริหารงานทั่วไป  
2.3  งานธุรการ
          3.  ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานดังต่อไปนี้
3.1  งานทะเบียนราษฎร
3.2  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง
          4.  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่กำกับ  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานดังต่อไปนี้
4.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
4.2 งานวิชาการและแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 งานกู้ชีพกู้ภัย
               
***************************
 
  
ผลการดำเนินการ
จังหวัดสระบุรี
หนังสือราชการ สถ.link
Banner